Regulaminy

REGULAMIN ZABAWY FACEBOOK Z DNIA 04.11.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem zabawy Facebook jest Fokus Cezary Skatulski, właściciel sklepu internetowego artonly.pl, z siedzibą przy ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP 5992964197 (zwane dalej „Organizatorem”). 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Organizator. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny...

Czytaj więcej...